مزایده میلگرد - آگهی 96796

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910464407500132
تاریخ صدور:1399/10/22
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میانه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

                              آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول )

نظر به اینکه به موجب پرونده کلاسه 9900734 اجرایی ، محکوم علیه شرکت سازه نصر زاگرس  محکوم است به پرداخت مبلغ 167/270/290 ریال بعنوان محکوم به در حق محکوم له میرعلی حسینی و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  ، لذا در راستای اجرای حکم صادره:

میلگرد نمره 12  با وزن تقریبی 3 تن که دارای طول حدود 4 متربوده که با توجه به عدم استاندارد طول با طول استاندارد (12 متر) جزء ضایعات آهن محسوب میگردد که ارزش پایه مال توقیفی با در نظرگرفتن شرایط روز بازار خریدوفروش ضایعات آهن ارزش پایه مجموع مال توقیفی بشرح فوق 210/000/000 ریال  توسط کارشناس منتخب ارزیابی گردیده است و از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. لذا هر کس بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید مورد مزایده به وی تعلق خواهد گرفت. لازم به ذکر است برنده مزایده باید 10% قیمت پیشنهادی را در صندوق دادگستری تودیع و الباقی آن را ظرف یک ماه بپردازد، در غیر این صورت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط شده و مراسم مزایده مجدداً برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند ظرف پنج روز تا موعد مزایده ضمن مراجعه به دفتر دادگاه اطلاعات لازم را کسب نمایند.

تاریخ مزایده : روز شنبه مورخه 99/11/18 ساعت 10

مکان مزایده : میانه شهرک اندیشه مجتمع قضایی آیت اله احمدی میانجی- دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری میانه– محمدی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی