مزایده کاویان k106gl ، بنز ال پی کا 808/32  و... - آگهی 96024

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت دوم 
شهرداری حمیدیه در نظر دارد با عنایت به مجوز شماره 1037 / ش مورخ 98.8.18 شورای اسلامی شهر حمیدیه نسبت به واگذاری تعدادی از ماشین آلات از طریق مزایده عمومی اقدام نمایند.لذا از متقاضیان دعوت می گردد طبق زمان بندی اعلام شده و بعد از نشر نوبت دوم آگهی جهت اخذ اسناد مزایده به شهرداری حمیدیه به نشانی حمیدیه- ابتدای بلوار رسالت کوی دولت آباد - شهرداری حمیدیه - واحد فنی شهرداری مراجعه نمایند

ردیف نام و شرح ماشین آلات مدل مبلغ قیمت پایه (کارشناسی) مبلغ تضمین
 1 بنز ال پی 808  1388 1.800.000.000 90.000.000
2 کاویان k106gl 1388 1.600.000.000 80.000.000
3 بنز ال پی کا 808/32  1375 1.200.000.000 60.000.000
4 آرنا lk614-4*2 1395 2.400.000.000 120.000.000

نوع تضمین:ضمانتنامه بانکی از بانکهای عامل خوزستان و یا واریز مبلغ سپرده  به حساب 3100001731003 نزد بانک ملی شعبه حمیدیه بنام سپرده شهرداری حمیدیه و ارائه فیش واریزی
مهلت دریافت اسناد: 99.10.24 تا 99.10.30 
سایت ویزیت 99.11.1 تا 99.11.5 
مهلت تحویل اسناد قبول پیشنهاد: 99.11.6 تا 99.11.19 
تاریخ گشایش دوشنبه 99.11.20 راس ساعت 12 در محل اداره شهرداری حمیدیه 
چنانچه برنده اول و دوم مزایده حاضر به معامله نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است
 سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده قید شده است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی