مزایده لوازم یدکی اتوبوس (نو) ، لوازم الکتریکی، چک، باطری ، روغن سوخته و.... - آگهی 95827

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 99/98 مرحله دوم نوبت دوم 

موضوع مزایده: فروش لوازم یدکی اتوبوس (نو و آکبند) به همراه سایر اقلام و اجناس مازاد و مستعمل لوازم الکتریکی، چک، باطری ، روغن سوخته و ...) مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط منضم 
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 99.11.7 از اداره پیمان و رسیدگی مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 99.11.9 و بازگشایی پاکات در مورخ 99.11.12 در محل شهرداری کاشان خواهد بود. 
سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 300.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان.
توضیح این که مبلغ سپرده شرکت در مزایده ذکر شده در نوبت اول 270.000.000 به مبلغ 300.000.000 ریال اصلاح گردید
- هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند سپرده شرکت در مزایده ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید. 
- کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
- سایر اطلاعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است
تلفن: 55440055-031
شهردار کاشان - سعید ابریشمی راد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی