مزایده تعداد 22 عدد لوازم جانبی گوشی موبایل - آگهی 94753

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910461112300192
تاریخ صدور:1399/10/08
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بابل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول

اجرای احکام مدنی دادگستری بابل درنظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه اجرائی در پرونده اجرائی کلاسه 980436 تعداد 22 عدد لوازم جانبی گوشی موبایل متعلق به آقای قاسم فلاح تبار که اموال خود را بابت بدهی محکوم علیه آقای بهنود فیض نژاد معرفی نموده است را در روز شنبه تاریخ 99/11/4 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده بفروش برساند کارشناس قیمت کل 22 قلم کالا را بمبلغ 2.755.000.000 ریال تعیین نموده است که مزایده از قیمت پایه اعلام شده کارشناس شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده ده درصد مبلغ را فی المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و درصورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد.

مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بابل - ولی اله اصغری آردی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی