مزایده 50 تن آهن آلات قراضه، آلومینیوم و انواع اقلام ترابری و ... - آگهی 9151

منقضی شده
شرح آگهی :

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در نظر دارد اقلام اسقاط و نو مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند:
اقلام اسقاط شامل: اقلام آماد همگانی (سررشته دار) 611 قلم، آماد فنی 258 قلم، مهندسی 418 قلم، فاوا 496 قلم، ترابری 195 قلم بهداری 11 قلم، اقلام نو مازاد (مهندسی 41 قلم فاوا (341 قلم) آهن آلات قراضه 50 تن و آلومینیوم حدود 1 تن
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید اقلام اسقاط و ارائه پیشنهاد از تاریخ 97.02.16 الی 97.02.22 از ساعت 9 الی 13 به آدرس زیر مراجعه نمایند.
نکات قابل توجه شرکت کنندگان
- نظر به اینکه جلسه مزایده در مورخه 97.02.24 واقع در آدرس ذیل منعقد می گردد، لذا حضور کلیه شرکت کنندگان با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در جلسه مذکور الزامی است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. همچنین کلیه خریداران موظفند مبلغ 500.000 ریال بابت دریافت اوراق و دفترچه اقلام به حساب شماره 5151595019009 بانک سپه به نام وجوه متفرقه دارایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر واریز و فیش آن را تحویل نمایند. 
- نداجا در رد یا قبول پیشنهادات مجاز است.
- نداجا مختار است اقلام را به صورت یکجا و یا به صورت تفکیکی برابر صرفه و صلاح واگذار نماید.
- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برعهده برنده مزایده می باشد.
- 5% (پنج درصد) مبلغ پیشمان به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 5151595019009 بانک سپه به نام وجوه متفرقه دارایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر واریز و فیش واریزی به همراه پاکت پیشنهاد قیمت به مبادی مربوطه تحویل گردد.
آدرس: نوشهر دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) پشتیبانی
تلفکس 52332042-011 و تلفن 5-52332021-011 داخلی 53611 - 53826

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی