مزایده آلومینیوم اسقاطی، آهن آلات اسقاطی، لوله و سرلوله فولادی اسقاطی و ... - آگهی 9150

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
شماره مناقصه گ 8412/011/58        
مزایده گزار: شرکت گاز مازندران
نشانی: ساری بلوار طالقانی ساختمان مرکزی شماره 2 امور تدارکات و عملیات کالا
شرکت گاز مازندران در نظر دارد لوله و سرلوله و اتصالات پلی اتیلن اسقاطی و آلومینیوم اسقاطی، آهن آلات اسقاطی، لوله و سرلوله فولادی اسقاطی، کجکی و مهر و پایه تلسکوپی را از طریق مزایده عمومی به پیشنهاددهندگان واجد شرایط به فروش برساند. 
موضوع مزایده: لوله و سرلوله و اتصالات پلی اتیلن اسقاطی، آلومینیوم اسقاطی، آهن آلات  اسقاطی، لوله و سرلوله فولادی اسقاطی، کجکی و مهره و پایه تلسکوپی اسقاطی

جدول موضوع  مزایده تعداد مبلغ برآورد به ریال مبلغ تضمین فرآیند اجرای کار
 1 لوله و سرلوله و اتصالات پلی اتیلن اسقاطی 220000 کیلوگرم 3.300.000.000 ریال 165.000.000 ریال
2 آلومینیوم اسقاطی، آهن آلات اسقاطی، لوله و سرلوله
فولادی  اسقاطی، کجکی و مهره و پایه تلسکوپی اسقاطی
157850 کیلوگرم 1.947.750.000 ریال 97.387.500 ریال 

نماینده دستگاه مزایده گزار: امور تدارکات کالا و عملیات کالا
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 5 درصد کل مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز وجه نقد به شماره حساب 2174635014005 نزد بانک ملی بنام شرکت مزایده گزار
شرایط و مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:
اشخاص حقوقی: مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق (کدپستی، شناسنامه ملی، کد اقتصادی، تکمیل تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی، صورتمجلس مجمع عمومی، کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضا هیات مدیره و سهم داران بالای 10% حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان (در صورت نیاز اائه صورتهای مالی و حسابرسی شده)
اشخاص حقیقی: کد ملی و آدرس (ارائه کپی کارت ملی یا شناسنامه، کدپستی) و ارائه گواهی صحت امضا از دفترخانه اسناد رسمی
محل تحویل اسناد: از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر تا 97.02.19 پس از انتشار آخرین آگهی اعلام آمادگی خود را بصورت جداگانه برای هر ردیف از جدول مزایده و مدارک فوق الذکر را کتبا در اتوماسیون اداری این شرکت ثبت و ارائه نمایند بدیهی است پس از بررسی و تایید مدارک دریافتی، اسناد مزایده فقط به اشخاصی که در این مدت مقرر اعلام آمادگی نموده اند داده می شود 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33204091 - 011 تماس حاصل نمایند. 2357 داخلی - 90 الی 33204081 - 011

تاریخ انتشار آگهی  97.02.09
 آخرین مهلت اعلام آمادگی 97.02.19 ( به عبارتی بایستی آمادگی خود را کتبا اعلام و نسبت به ثبت در اتوماسیون اداری اقدام نماید)
 تاریخ بازدید از اجناس 97.02.24 الی 97.02.25 ساعت 10 الی 12
 آخرین مهلت دریافت اسناد  97.02.22 الی 97.02.26 ضمن واریز وجه مربوط به خرید اسناد مزایده به حساب جاری شرکت ازدر تاریخ مقرر اعلامی)
 مهلت عودت اسناد 97.03.09
 تاریخ بازگشایی پاکات 97.03.13
 هزینه دریافت اسناد برای هر جدول  مبلغ 100.000 ریال به شماره سیبای 02174635008003 نزد بانک ملی به نام شرکت گاز استان مازندران

توضیحات مهم: جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان مازنداران به نشانی WWW.NIGC-MAZANDARAN.IR و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.
1- حدنصاب تعداد مزایده گران در این مرحله از مزایده به تعداد 3 مزایده گر می باشد.
ضمنا کلیه کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، مفاصا حساب بیمه، هزینه بارگیری و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی