مزایده خودروهای سبک و سنگین کارکرده اسقاطی - آگهی 9144

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی فروش
نوبت دوم 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس ولوو مدل 87 به شماره انتظامی 63 - 731 ع 76 از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز اداری ضمن بازدید از وسیله نقلیه، نسبت به دریافت اوراق مزایده و تحویل آن به حراست دانشگاه اقدام ویا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 7-53335225-071 داخلی 251 تماس حاصل نمایند.
ضمناً واریز مبلغ 200.000 ریال جهت دریافت اوراق مزایده و واریز 1 درصد کل مبلغ پیشنهادی جهت شرکت در مزایده که می بایست از مبلغ 50.000.000 ریال کمتر نباشد به شماره حساب 0106068692008 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا لازم می باشد.
لازم به ذکر است دانشگاه در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی