مزایده چدن، لوله و اتصالات،میلگرد، شیرآلات و ... - آگهی 9136

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
نوبت اول
مزایده گزار: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
موضوع مزایده: به شرح مندرج در جدول مشروحه ذیل
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 97.2.9 تا تاریخ 97.2.20
مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97.2.31
جلسه بازگشایی پاکات: 97.3.7
توجه 1: کلیه اقلام بصورت کلی واگذار می گردد
توجه 2: نحوه پرداخت در اسناد مزایده درج گردیده است ، چنانچه در زمان مقرر پرداخت نشود، مبلغ سپرده شرکت در مزایده به نفع سازمان ضبط می گردد.

ردیف موضوع مزایده تعداد شماره مزایده قیمت پایه کارشناسی
میلیون ریال
مبلغ تضمین شرکت در مزایده ریال 
1 میلگرد، کفپوش وینی فلکسی 25 سانت، لوله و اتصالات،
موتور،  شیرآلات، چدن و ... بر اساس لیست مندرج در اسناد مزایده
94000 کیلوگرم
480 عدد تعدادی
97/1 قیمت پایه کارشناسی 4.217 5% مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک
بین بانکی در وجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

طرق تهیه اسناد مزایده:
روش اول:
مراجعه به سایت اینترنتی سازمان به نشانی www.idro.org بخش مناقصات و مزایده ها
روش دوم: مراجعه جضوری در ساعات اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در تهران خ ولی عصر عج نبش بلوار جام جم، ساختمان شماره 2، طبقه دوم 
محل تحویل اسناد مزایده:
دبیرخانه کمیسیون معاملات مستقر در آدرس فوق
اخذ اسناد و فرم شرکت در مزایده صرفا از طریق روش های تعیین شده و در مهلت مقرر معتبر است
به پیشنهادهای فاقد تضمین مورد نظر، مخدوش، مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نمی شود
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 23862053 اداره امور تدارکات و قراردادها تماس حاصر فرمایید
دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی