مزایده خودروهای سبک و سنگین کارکرده اسقاطی - آگهی 9112

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
شماره ج /1/97  نوبت اول 
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان در نظر دارد لوازم مازاد موجود در انبار این شرکت شامل (اتصالات چدنی ، آهن آلات اسقاط ، اتصالات پلی اتیلن ، اتصالات upvc، انواع تابلو برق) با قیمت پایه کارشناسی 2.160.920.000 ریال را ازطریق برگزاری مزاید عمومی بفروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار اگهی ضمن واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب سپهر 0102934990003 نزد بانک صادرات شعبه گلشهر بندرعباس ( کد 3286 )  بنام شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با مراجعه به واحد بازرگانی این شرکت واقع در بندرعباس بلوار ناصر جنب بیمارستان شریعتی جهت خرید اسناد مزایده اقدام نمایند 
مهلت تحویل اسناد مزایده ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 97.2.31 دبیرخانه حراست شرکت آب و فاضلاب واقع در ادرس فوق می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 97.3.1 در سالن کنفرانس این شرکت می باشد 
مبلغ سپرده در مزایده 108.046.000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب جاری 0102934990003 بنام شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان نزد بانک صادرات می باشد 
هزینه درج اگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد 
www.abfahormozgan.com
 تلفن تماس 87-86-076333350582 داخلی 326 اتاق بازرگانی 
نمابر 33338014-33332433-076
 روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی