مزایده گیبرکس اتوبوس، سه عدد کانتینر و کانکس فلزی، ضایعات آهن آلات و ... - آگهی 9091

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافر شهرداری خرم آباد در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ردیف شرح کالا مبلغ واریزی و یا ضمانتنامه بانکی
بحساب سپرده 100823332944 نزد بانک شهر
شعبه خرم اباد جهت شرکت در مزایده به ریال
1 مقداری قطعات و لوازم یدکی و یک عدد گیربکس اتوبوس 40.000.000
2 دو عدد کانتینر فلزی و یک عدد کانکس فلزی 3.000.000
3 دو عدد مخزن فلزی استوانه ای 40 و 15 هزار لیتری 6.000.000
4 ضایعات آهن آلات و اوراق 3.000.000
5 یک عدد چرخ خیاطی صنعتی ژوکی 500.000
6 دستگاههای ترانس جوش و کاربیت بهمراه  کابل و کپسول گاز هوا و آچاربکس برقی 1.000.000

تاریخ فروش اسناد 1397.01.30 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1397.02.19
تاریخ تسلیم پیشنهادات: از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1397.02.19
تاریخ بازگشایی پاکات و پیشنهادات: ساعت 13 عصر روز پنج شنبه مورخ 1397.02.20 و در محل سازمان می باشد 
شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف سازمان در قالب آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری می باشد. برندگان اول و دوم مزایده اگر حاضر به واریز وجوه مربوطه و تحویل کالاها نشوند سپرده آنها به ترتیب و بدون هیچگونه تشریفات قانونی به نفع سازمان ضبط خواهد شد. هزینه های کارشناسی و درج آگهی در روزنامه و مالیات ارزش افزوده بعهده برنده مزایده می باشد . سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 
متقاضیان میتوانند همه روزه جهت بازدید از اقلام در ساعات اداری به سازمان مراجعه نمایند. 
محل دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات: متقاضیان می توانند با مراجعه به سازمان و یا تماس تلفنی با واریز مبلغ 200.000 ریال بحساب جاری 0100823332431 نزد بانک شهر بنام سازمان حمل و نقل و مسافر شهرداری نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. سایر شرایط و اطلاعاتو جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است 
آدرس: خرم آباد، حدفاصل اسدابادی و کرگانه جنب ترمینال بروجرد تلفن 33318037 و 33333870-066
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خرم آباد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی