مزایده آهن آلات قراضه و لوازم اسقاطی، فوتون حمل زباله، دو دستگاه پژو پارس و ... - آگهی 9079

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت اول
آگهی مزایده حضوری
شهرداری نور در نظر دارد به استناد بند 5 و 6 مجوز شماره 39 مورخه 97.01.21 شورای اسلامی شهر نور نسبت به فروش ماشین آلات و آهن آلات قراضه و لوازم اسقاطی به شرح ذیل اقدام نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالی شهرداری نور مراجعه نماید.
1- فوتون حمل زباله به شماره 543 ع 61 مدل 1388
2- فوتون حمل زباله 542ع مدل 1388
3- فوتون حمبل زباله 326 ع 61 مدل 89
4- فوتون کمپرسی شماره 869 ع 57 مدل 88
5- پژو پارس نقره ای 816 ط 25 مدل 86
6- پژو پارس نقره ای 816 ط 25 مدل 91
7- پیکان وانت 765 ط 11 مدل 83
8- اتاق پرس زباله
9- اتاق پرس زباله فوتون
10- آهن آلات قراضه و لوازم اسقاطی
انتشار نوبت اول آگهی مزایده در تاریخ 97.02.08
انتشار نوبت دوم آگهی مزایده در تاریخ 97.02.18
فرشاد اسدی ـ شهرداری نور

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی