مزایده دو دستگاه یدک تریلی (کفی و چادردار) و یکدستگاه اتومیکسر - آگهی 90466

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت دوم چاپ دوم
سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی در نظر دارد تعداد دو دستگاه یدک تریلی (کفی و چادردار) و یکدستگاه اتومیکسر 1800 مرلو با متعلقات فاقد شماره و سند را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99.10.3 الی 99.10.15 همه روزه از ساعت 8 صبح لغایت پایان وقت اداری به استثنا ایام تعطیل جهت اطلاعات بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارایه پیشنهادات خود به سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند - خیابان غفاری - خیابان یاس - پلاک 45 مراجعه و همچنین از طریق آدرس اینترنتی WWW.SK-HRM.IR اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس 81 - 32341280-056

 ردیف نوع کالا قیمت پایه ریال مبلغ 5 درصد قیمت پایه ریال
 1  یدک کفی تریلی  1.500.000.000  750.000.000
 2  یدک چادر دار تریلی  3.000.000.000  150.000.000
 3  اتومیکسر 1800 لیتر مولو  1.650.000.000  82.500.000

1- اخذ اسناد شرکت درمزایده اعم از فرم پیشنهاد قیمت و شرایط شرکت در مزایده همه روزه در ساعات تعیین شده قابل انجام است. مبلغ 5 درصد شرکت درمزایده می بایست به صورت نقدی به حساب سازمان برابر اسناد ارایه شده واریز گردد. 
2- بازگشایی پاکت های پیشنهادی در محل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی مورخ 99.10.16 ساعت 9 صبح طبق برنامه زمان بندی شده انجام خواهد شد. 
3- پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقطو امضا پشت و روی فرم تقاضا ضروری است.
4- اخذ اطلاعات از  محل سازمان و بازدید لازم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطلاعات لازم مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود. 
5- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی