مزایده ضایعات آهنی و چوبی - آگهی 90221

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت دوم 
نوبت اول 
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد درنظردارد به استناد بند 1 مصوبه شورای سازمان مورخ 99.7.1 به استناد ماده 5 ایین نامه مالی شهرداری نسبت به فروش ضایعات آهنی و چوبی از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارنماید 
1- متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 50.000.000 میلیون ریال جهت شرکت در مزایده چوبها و مبلغ 80.000.000 میلیون ریال جهت شرکت در مزایده آهن آلات به حساب سپرده 73310841127604761 بانک مهر اقتصاد شعبه انقلاب به نام سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد واریز شود و پیشنهاد خود را به همراه فیش ورایزی پس از 10 روز کاری از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های دربسته به دبیرخانه سازمان به آدرس پارک معلم خیابان غلامرضا محمدی به کد پستی 6815849949 تحویل نمایند
2- سازمان در رد با قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
3- هزینه چاپ اگهی روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد
4- چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد
5- جهت کسب اطلاعات بیشتر سایر اطلاعات مربوط به دبیرخانه سازمان مراجعه فرمایید
روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی