مزایده پمپ آب ، لوله اتصالات مسی و استیل ، تابلو برق و.... - آگهی 90190

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910464463500079
تاریخ صدور:1399/08/29
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوی
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

      آگهی مزایده

به موجب پرونده کلاسه 981962/1/ اجرا مطروحه در دفتر اجرای احکام شعبه اول اجرای احکام دادگستری خوی در خصوص دعوی آقای بیت اله رستم لو  بطرفیت محکوم علیهآقای امید پیر دانا  به اتفاق آقای امید پیر دانا بمحل دستگاها معرفی شده واقع خوی در روستای امینه ده شرکت شیر اوران آذر اروین خوی عزیمت از نزدیک دستگاه مورد نظر آیس بانک که نتایج بازدید  به شرح ذیل میباشد:

آیس بانک یک سیستم برودتی می باشد که با استفاده از کمپرسورهای برودتی که کارکرد آنها تراکمی میباشد در زمان های غیر پیک مصرف برق اقدام به خنک آب نموده و این آب را تا اندازه ای خنک میکند تا تبدیل به یک قالب بزرگ یخ گردد سپس  در زمان هایی که نیاز  به آب سرد برای سیستم های ایجاد سرمایش میباشد از آن استفاده میگررئد . از دستگاه مورد نظر با حضور آقای امید پیر دانا با مداقه کامل معاینه و برزسی و راه اندازی مشاهده گردید دستگاه آیس بانگ با برق سه فاز کار میکند که در محل استارت زده شده و روشن گردید و طبق مدارک ابرازی این دستگاه در تاریخ1397/12/01توسط شرکت تاسیساتی برودتی سهلان تبریز را اندازی گردیده است و دستگاه مستمعل و آماده فعالیت میباشد و متعلقات این دستگاه آیس بانک با ظرفیت 24تن شامل :

کمپرسور 15اسب dwm دو دستگاه

کندانسور 5265عباسی دود دستگاه

لوله اتصالات مسی و استیل

تابلو برق اتوماتیک شنایدر فرانسه

کنترل آلات و لوازم جانبی دود دستگاه

کوبل مسی با لوله 7در 8اوابراتور دود دستگاه

پلیت ده تن در ساعت

پمپ آب دو دستگاه

پمپ استیل  یک دستگاه میباشنذد که در یک اصاق پوشیده تعبیه گردیده است و مخزن استیل با جداره داخلی گالوانیزه با بعاد 3.5در 2.5در 2متر آهن آلات و شاسی و متعلقات آن و کابل برق میباشد که هم اکنون قابل بهره برداری میباشد که هم اکنون قابل بهره برداری میباشد

بنابراین طبق استطلاع بعمل امده از فروشنده دستگاها در تبریز و سایر صنوف مختلف ارزش کل این پروژه آیس بانک با ظرفیت 24تن با متعلقات فوق الذکر با در نظر گرفتن کار کرده و تورم اقتصاد حاکم بر بازار مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (دو یست و هشتاد میلیون) تعیین و تقویم میشود .

ملک موصوف در مورخه 1399/09/13 ساعت11/30 روز پنج شنبه از طریق مزایده در دفترشعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری خوی بفروش خواهد رسید. طالبین میتوانند 10% از مبلغ  پایه را به بصورت یک برگ چک تضمین شده بین بانکی جهت واریز به حساب 2171290153008 بانک ملی شعبه مطهری  خوی واریز و به این شعبه ارائه نمایند. مورد مزایده به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده
اند فروخته خواهد شد. برنده مکلف است مابقی ثمن معامله را ظرف یکماه روز (ازتاریخ مزایده) بحساب یاد شده واریز در غیر اینصورت سپرده واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. مزایده بصورت کتبی برگزارمیگردد.       

محمدزاده-مدیراجراشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری خوی 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی