مزایده انواع سیم آلومینیوم ، انواع کابل آلومینیومی ، انواع تیر بتونی - آگهی 90131

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت دوم
مزایده گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
موضوع مزایده: فروش انواع لوازم اسقاط به شرح زیر می باشد

شرح کالا شماره مزایده مبلغ تضمین به ریال
 فروش انواع سیم آلومینیوم به مقدار 12123 کیلوگرم   99/8-03  424.312.000
 فروش انواع کابل آلومینیومی اسقاط به مقدار 5049 متر   99/8-05  147.484.000
 فروش انواع تیر بتونی به تعداد 1418 اصله و تیر چوبی به تعداد 268 اصله   99/8-06  651.575.000

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مزایده:
داوطلبان می تواننداز روز شنبه مورخ 99.9.1 لغایت روز چهارشنبه مورخ 99.9.5 به منظور دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونییک دولت به آدرس سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند
مبلغ خرید اسناد مزایده: مبلغ 545.000 ریال به ازای خرید هر اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر شماره 0101853765005 بانک صادرات کد 2008
نوع تضمین شرکت در مزایده فرایند ارجاع کار به شرح زیر می باشد
ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس
گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده به صورت سند حسابداری کسر از محل مطالبات
چک تضمین شده بانکی چک شخصی مورد قبول نمی باشد
مهلت بازدید از انبارها: در ساعات اداری روز پنجشنبه مورخ 99.9.6 لغایت تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99.9.15 از انبار امورهای هشتگانه رامسر، تنکابن، عباس اباد، کلاردشت، چالوس، نوشهر، نور و محمودآباد
تاریخ بارگزاری پاکات مزایده: ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ 99.9.16
تاریخ گشایش پاکات مزایده: زمان بازگشایی ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 99.9.16 در محل ستاد شرکت سالن کنفرانس
سایر شرایط
به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
پرداخت هزینه چاپ آگهی روزنامه هر دو نوبت به عهده دستگاه مزایده گزار می باشد
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت در ردیف یک الی چهار فروش انواع سیم و کابل فقط برای شرکت های تولید کنندگان سیم و کابل و کارخانجات ذوب مس و آلومینیوم که دارای پروانه بهره برداری معتبر از مراجع ذیصلاح می باشند امکان پذیر می باشد
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده در ج گردیده است
شناسه آگهی 1048143

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی