مزایده وانت دو کابین نیسان ،  LX-FE7 سمند ، پژو پارس و... - آگهی 90059

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده فروش خودروهای مازاد 
نوبت دوم

به استحصار می رساند شرکت پتروشیمی رازی در نظر دارد تعدادی خودرو مازاد با مشخصات ذیل را از طریق مزایده واگذار نماید. 

ردیف نام خودرو مدل خودرو 
1 LX-FE7 سمند  1391 
2  LX-FE7 سمند 1391
3 LX-FE7 سمند  1391
4 LX-FE7 سمند  1391
5 LX-FE7 سمند  1391 
6 پژو پارس  1381 
7 پژو پارس  1391 
8 پژو پارس  1391 
9 وانت دو کابین نیسان  1389 

- شرایط شرکت در مزایده:
- جهت شرکت در مزایده مبلغ 10% قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده می بایست به حساب مجتمع واریز گردد 
- مالیات بر ارزش افزوده معادل 9% قیمت پیشنهادی از خریدار دریافت می گردد 
- کلیه هزینه های انتقال سند به عهده خریدار می باشد. 
- شرکت پتروشیمی رازی در رد کلیه و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد. 
- در صورت برنده شدن 10% قیمت پیشنهادی به همراه ارزش افزوده به عنوان حسن اجرای تعهدات از خریدار دریافت می گردد. 
تاریخ شرکت در مزایده و ارسال پیشنهادات از 99.9.1 لغایت 99.9.15 می باشد 
ضمنا آگهی فوق در وب سایت پتروشیمی رازی به آدرس WWW.RAZIP.COM قابل رویت است. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی