مزایده یک دستگاه خودروی برف روب - آگهی 9003

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: شرکت برق منطقه ای خراسان
شماره مزایده : 100971123000001
شماره پارتی 110971123000001
قیمت پایه 4.000.000.000 یال
مهلت ارسال پیشنهاد 97.02.16 تا ساعت 14
http://setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی