مزایده پژو پارس، وانت مزدا، بنز خاور 808 مجهز به پرس زباله، ایسوزو کمپرسی 8 تنی - آگهی 8996

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده کتبی عمومی فروش ماشین آلات 
شهرداری کلاله در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی تعداد 4 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین با مشخصات مشروحه زیر را از طریق مزایده کتبی عمومی با شرایط ذیل فروش رساند.

ردیف  نوع خودرو  رنگ و مدل  قیمت پایه ریال  مبلغ سپرده واریزی ریال  
 1  سواری پژو پارس xu7 دوگانه   سفید 1393   260.000.000  13.000.000
 2  وانت مزدا 1600  زیتونی 1370   40.000.000  2.000.000 ریال 
 3  بنز خاور 808 مجهز به پرس زباله   نارنجی 1381   550.000.000  27.500.000 
 4  ایسوزو کمپرسی 8 تنی   نارنجی 1387  200.000.000  10.000.000 

1) متقاضیان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده هر یک از ماشبن آلات طبق جدول فوق را بطورجداگانه ضمانتنامه بانکی و یا به حساب شماره 0106464486001 سپرده نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را به انضمام قیمت پیشنهادی خود تا مهلت مقرر تحویل شهرداری نمایند.
2) مهلت شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 97.2.22 می باشد که دو روز پس از آن در محل دفتر کار شهردار پیشنهادات قرائت و رسیدگی می شود و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3) در صورت عدم واریز وجه توسط برنده اول در مهلت هفت روز بعد از ابلاغ برنده شدن در مزایده یا انصراف از خرید سپرده او ضبط و اولویت خرید به ترتیب با نفرات دوم و سوم برندگان می باشد که در صورت انصراف، سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4) متقاضیان می توانند جهت بازدید از ماشین آلات در مهلت قید شده در بند 2 به پارکینگ شهرداری کلاله واقع در خیابان آزادی آتش نشانی شهرداری مراجعه نمایند 
5) علاقمندان به خرید ماشین آلات جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
عبدالحمید حق شناس -  شهردار کلاله

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی