مزایده تعدادی خودرو کارکرده - آگهی 8993

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده عمومی
شماره 97/1 نوبت اول
فروش تعدادی از خودروهای کارکرده شهرداری به صورت سبدی و جداگانه براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 97.2.26
مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 97.2.29
بازگشایی پاکات در مورخ 97.2.30 می باشد.
کلیه هزینه های چاپ اگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفاکس 55465858-031
شهرداری کاشان سعید ابریشمی راد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی