مزایده معدن سنگ تراورتن چاه دریا - آگهی 89656

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره103- 8/ 99 ت 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” انجام سرمایه گذاری به منظور اخذ مجوزهای قانونی لازم اعم از گزارش زیست محیطی و دریافت پروانه بهره برداری به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و اجرای عملیات استخراج و فروش ماده معدنی در معدن سنگ تراورتن چاه دریا واقع در شهرستان محلات استان مرکزی را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 3.000.000.000 سه میلیارد ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 99.08.27  و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ 99.09.05  با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  تا ساعت ۱۷ روز شنبه99.09.15  بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 99.09.16  برگزار می گردد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی