مزایده چوب های حاصل از اجرای عملیات قطع و هرس - آگهی 89617

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
اجاره شماره الف / 99001 
نوبت دوم 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در نظر دارد مدیریت بهره برداری و نگهداری پارک های جنگلی خود را در سطح استان کرمانشاه به شرح زیر از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده 5099003625000002 و برای مورد 12 با شماره مزایده 1099003625000010 به صورت الکترونیکی واگذار نماید. 
1- احاله مدیریت بهره برداری و نگهداری پارک جنگلی امام علی شهرستان صحنه به شماره مزایده 5199003625000012
2- احاله مدیریت بهره برداری و نگهداری پارک جنگلی سلکان روانسر به شماره مزایده 5199003625000013
3- احاله مدیریت بهره برداری و نگهداری پارک جنگلی سردار شهید قاسم سلیمانی (بیدسرخ) به شماره مزایده 5199003625000014
4- احاله مدیریت بهره برداری و نگهداری پارک جنگلی خراطها شهرستان قصر شیرین به شماره مزایده 5199003625000015
5- احاله مدیریت بهره برداری و نگهداری پارک جنگلی شهدای منابع طبیعی چشمه سفید شهرستان کرمانشاه به شماره مزایده 5199003625000016
6- احاله مدیریت بهره برداری و نگهداری پارک جنگلی شاهد شهرستان کنگاور به شماره مزایده 5199003625000017
7- احاله مدیریت بهره برداری و نگهداری پارک جنگلی عرفه شهرستان قصر شیرین به شماره مزایده 5199003625000018
8- احاله مدیریت بهره برداری و نگهداری پارک جنگلی ظفر شهرستان کرمانشاه به شماره مزایده 5199003625000019
9- احاله مدیریت بهره برداری و نگهداری پارک جنگلی سراب گیلانغرب کرمانشاه به شماره مزایده 5199003625000020
10- احاله مدیریت بهره برداری و نگهداری پارک جنگلی دیوانگه شهرستان هرسین به شماره مزایده 5199003625000021
11- احاله مدیریت بهره برداری و نگهداری پارک جنگلی سیاهخور شهرستان اسلام آباد غرب به شماره مزایده 5199003625000022
12- فروش چوب های حاصل از اجرای عملیات قطع و هرس درختان جنگلکاری حاشیه راهها و پارکهای جنگلی دست کاشت استان کرمانشاه در مساحت 300 هکتار (12650 اصل درخت) به شماره مزایده 1099003625000010 تاریخ بازدید این مورد در تاریخ 99.9.1 تا 99.9.6 از ساعت 9 الی 12 ظهر با ارائه طریق کارشناس اداره جنگلکاری استان
- زمان انتشار در سایت از ساعت 8.30 صبح مورخ 99.8.25 
- مهلت دریافت اسناد مزایده: از زمان انتشار در سایت سامانه ستاد لغایت مورخ 99.9.1 ساعت 14
- تاریخ بازدید کد موارد 1 تا 11: از زمان انتشار در سایت لغایت 99.9.9 با ارائه طریق کارشناس اداره جنگلکاری استان
- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 99.9.10 ساعت 14
- زمان بازگشایی 99.9.11 ساعت 9 صبح 
- زمان اعلام به برنده مورخ 99.9.11 ساعت 12  ظهر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی