مزایده بشکه های فلزی و پلاستیکی، نایلون، بطری پلاستیکی و... - آگهی 89527

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده
شرکت صنایع بهداشتی ساینا در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را با شرایط  زیر و از طریق مزایده کتبی بفروش برساند. 
اقلام قابل فروش: بشکه فلزی ، بشکه  پلاستیکی، نایلون، بطری پلاستیکی و پت، گونی، آهن آلات، کارتن، پریفرم، پالت پلاستیکی، پالت چوبی، لیبل ضایعاتی
محل بازدیدکارخانه شرکت به نشانی: جاده ترانزیت تهران تبریز 17 کیلومتری شهرستان ابهر روبه روی روستای قروه
شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار است 
به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد 
متقاضیان می توانند جهت رویت اقلام و دریافت اوراق شرایط مزایده  از تاریخ 1400.3.21  لغایت 1400.3.25 به آدرس فوق مراجعه و پیشنهادات قیمت خود را در پاکت دربسته تا تاریخ 1400.3.26 ساعت 11 صبح به دفتر مرکزی شرکت ساینا به نشانی تهران بلوار اصلی تهرانسر نرسیده به میدان کمال الملک جنب شیرینی فروشی عمه عادله ساختمان 306 طبقه اول دفتر مدیرعامل ارسال نمایند
- شرکت در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است
- به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد
در ضمن هزینه چاپ و آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود و سپرده شرکت در مزایده به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی می باشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی