مزایده دستگاه بی سیم خودرویی مدل GM3689   - آگهی 89493

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466146800012
تاریخ صدور:1399/09/25
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

((آگهی مزایده))

 

به موجب پرونده کلاسه9900194/اجرای مدنی مدیریت شرکت تاکسی بی سیم قاصدک با مدیریت آقای محسن جولائیان محکوم به 201/818/102 ریال در حق خانم محدثه تقدیری که در این اجرا اموال ذیل جهت اجرای مفاد حکم توسط کارشناس خبره قیمت گذاری گردیده است.

هشت دستگاه بی سیم خودرویی مدل GM3689  مارک Motorola با دهنی و به همراه آنتن بی سیم و مگنت مربوط به آنتن که ارزش ریالی هر دستگاه با آنتن و مگنت به میزان  28/500/000 ریال

لذا اموال در روز چهارشنبه 1399/10/10رأس ساعت10-8 صبح از طریق مزایده حضوری در محل دفتر شعبه 2 اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول به معرض فروش گذارده می شود طالبین می توانند در مدت پنج روز قبل از روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول در وقت اداری از اموال مذکور بازدید نمایند. مزایده از قیمت  پایه (مجموع 8 دستگاه) 228/000/000 ریال شروع میشود برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید مزایده رأس ساعت 8 صبح در شعبه 2 اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول شروع و ساعت 10 صبح همان روز خاتمه می یابد برنده مزایده باید 10%بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرای احکام مدنی پرداخت نماید و حداکثر ظرف یک ماه بقیه بهای مورد مزایده را به صندوق دادگستری دزفول تودیع و قبض آن را به اجرا تسلیم نماید تا اقدامات بعدی انجام شود در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال و غیره کلاً به عهده برنده مزایده خواهدبود.

مدیر شعبه دوم اجرا احکام مدنی دادگستری دزفول

محمد زادعلی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی