مزایده لوله و اتصالات پلی اتیلن، فولادی و چدنی مازاد - آگهی 8945

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده مرجع 97/1 - نوبت دوم
آگهی مزایده عمومی شماره 100971232000001
فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن، فولادی و چدنی مازاد پروژه های گیلانغرب و زاگرس
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir  و با شماره مزایده 100971232000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت 97.2.2 ساعت 8 مهلت دریافت اسناد مزایده 97.2.11 ساعت 15
تاریخ بازدید از 97.2.15 لغایت 97.2.17 هر روز از ساعت 8 الی 15 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 97.2.24 ساعت 12
زمان بازگشایی 97.2.25 ساعت 10 زمان اعلام به برنده 97.2.26
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
1. برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 500.000 ریال جهت پرداخت تضمین شرکت در گروه لوله و اتصالات پلی اتیلن مورد مزایده 356.500.000 ریال، گروه لوله و اتصالات فولادی مورد مزایده 55.000.000 ریال و گروه لوله و اتصالات چدنی 90.000.000 ریال، ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2. پیشنهاد می گردد با توجه به  تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی