مزایده انواع خودرو های سبک اسقاطی، انواع سیم آلومینیومی، بشکه های مستعمل و ... - آگهی 8934

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
1. مزایده گزار: شرکت برق منطقه ای خراسان 
2. موضوع مزایده: فروش کالا به شرح مندرج در جدول ذیل 

شماره مزایده  شماره فراخوان سامانه   شرح  مقدار  قیمت پایه (ریال)  مبلغ تضمین (ریال)  محل بازدید
ن/97/1 100971123000001 فروش خودروی برف روب یک دستگاه 4.000.000.000 200.000.000 انبار
ن/97/2 100971123000002 فروش خودروی برقی دو دستگاه 160.000.000 8.000.000  الهیه
ن/97/3 100971123000003 فروش مدار ارتباطی 132 کیلوولت قائنات- بزرگمهر
با پایه سیمانی H (از برج 14 تا 80)
8.5 کیلومتر 1.850.000.000 92.500.000 محل پروژه
ن/97/4 100971123000004 تابلوی برق (پایانه راه دور) یک دستگاه 5.000.000 250.000 انبار
ن/97/5 100971123000005 انواع خودروهای سبک قابل اسقاط (کیلویی) 4 دستگاه 168.000.000 8.400.000
ن/97/6 200971123000001 مجموعه فرهنگی وورزشی نیشابور در زمینی به مساحت
8900 مترمربع واعیان 6600 مترمربع و تاسیسات منصوبه
54.000.000.000 1.620.000.000 نیشابور
ن/97/7 100971123000006 فروش 45 تن انواع سیم آلومینیوم - مستعمل 45 تن 2.610.000.000 130.500.000  
انبار
ن/97/8 100971123000007 فروش باطری های برگشتی مستعمل 500 عدد  350.000.000 17.500.000
ن/97/9 100971123000008 فروش بشکه ی خالی 220 لیتری روغن- م ستعمل 900 عدد 153.000.000 7.650.000

توجه ویژه: برگزاری مزایده های فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه ارسال پیشنهاد قیمت مشاهده قیمت پیشنهادی اعلام به برنده واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
3. تاریخ انتشار اسناد مزایده: از ساعت7 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397.02.05 تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1397.02.16 
توضیح 1 : مزایده شماره های ن/97/5 مربوط به فروش انواع خودرو، فقط به  مرکز مجاز اسقاط خودرو واگذار می شود.
توضیح 2: بازدید از اموال موضوع مزایده از روز شنبه مورخ 1397.02.08 الی یکشنبه مورخ 97.02.16 با ارائه فیش واریزی خرید اسناد مزایده و هماهنگی با واحد مجری طرح فروش کالاهای مازاد امکان پذیر می باشد.
4.نوع تضمین شرکت در مزایده فقط به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی می باشد.
در صورت که نوع تضمین به صورت ضمانت نامه بانکی می باشد ارائه اصل ضمانت نامه الزامی می باشد.
5. تاریخ، محل تحویل و بازگشایی پاکات مزایده: 
تاریخ مهلت ثبت پیشنهادات قیمت: حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 97.02.16 ا زطریق سایت ستاد ایران 
محل برگزاری و پاسخگویی: استان  خراسان رضوی مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد، بعد از پل پرتوی، نرسیده به دو راهی شاندیز و طرقبه، سمت راست شرکت برق منطقه ای خراسان  واحد مجری طرح فروش کالاهای مازاد طبقه دون اتاق 209 تلفن 36103622-051 فاکس 36103089   -  همراه 09155790287
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1397.02.17
تاریخ اعلام برنده مزایده: ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1397.02.17
مزایده گران جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند که لیست دفاتر منتخب در سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR موجود می باشد 
پایگاه  اطلاع رسانی مناقصات توانیر http://tender.tavanir.org.ir
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی