مزایده آهن آلات قراضه و یک دستگاه پژو پارس مدل 92 - آگهی 8892

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری (حراج) - نوبت دوم
شهرداری سیاه منصور به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از اقلام مازاد خود از طریق برگزاری مزایده حضوری (حراج) اقدام نماید.
مشخصات اقلام مورد مزایده:

ردیف اقلام مشخصات قیمت پایه (ریال) مبلغ ضمانت 
(میلیون ریال)
 1 خودرو پژو پارس مدل 1392 سفید رنگ، تیپ TU5 235.000.000 20
2 آهن قراضه به تناژ حدود 30 تن سنگین و سالم هر کیلو 11.000 5

شرکت در مزایده برای عموم آزاد و پیشنهاد دهنده مختار به شرکت در هر کدام از اقلام و یا هر دو می باشد. 
متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از اقلام از تاریخ 97.2.4 لغایت 97.2.15 (آخرین مهلت ارائه مجوز حضور) در ساعات اداری به شهرداری سیاه منصور به نشانی: خوزستان - دزفول - شهر سیاه منصور - بلوار شهدا مراجعه فرمایند. 
متقاضیان پس از بازدید از اقلام و ارائه مبلغ ضمانت می توانند نسبت به دریافت برگه مجوز حضور در کمیسیون معاملات از شهرداری اقدام نمایند.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده طبق جدول فوق بابت هر قلم به صورت مجزا به حساب 010969283002 بانک ملی به نام حساب سپرده شهرداری سیاه منصور واریز و یا به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی ارائه گردد. 
کمیسیون معاملات روز یکشنبه مورخ 97.2.16 راس ساعت 14 در محل شهرداری برگزار می گردد. 
در صورت انصراف نفرات اول تا سوم مزایده از انجام معامله سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی به حساب شهرداری اقدام نماید. 
شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
اطلاعات تکمیلی در اسناد مزایده ارایه می گردد. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی