مزایده 8 دستگاه اتوبوس بنز 457 - آگهی 8891

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
1- نام سازمان مزایده گزار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
2- آدرس سازمان مزایده گزار : هرمزگان- بندرعباس- میدان دفاع مقدس- ابتدای بلوار علی ابن ابی طالب(ع) - ساختمان مرکزی
3- شروع و خاتمه فروش اسناد:
شروع فروش اسناد: روز سه شنبه مورخ 97.2.4
خاتمه فروش اسناد : روز یکشنبه مورخ 97.2.16
4- موضوع مزایده : فروش 8 دستگاه اتوبوس بنز 457 مطابق با جدول ذیل:
5- مهلت تحویل پیشنهادات تا روز دوشنبه مورخ 97.2.17
6- محل تحویل پیشنهادات: واحد حقوقی سازمان به آدرس مندرج در ردیف 2
7- بهای فروش اسناد مبلغ 500.000 ریال به ازاء هر دستگاه اتوبوس می باشد که متقاضی می بایست به شماره حساب 7205114829851 نزد بانک قرض الحسنه مهر شعبه سید مظفر(ع) بندرعباس واریز واصل فیش واریزی را تحویل امور حقوقی سازمان نماید.
8- تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 97.2.19 در دفتر مدیریت سازمان واقع در ساختمان مرکزی سازمان
9- تشکیل و تکمیل اسناد اسناد که شامل پاکت (الف-ب-ج) می باشد مزایده گر می بایست پس از تکمیل برابر شرایط اسناد مزایده آنها را لاک و مهر نموده در قبال اخذ رسید تحویل امور حقوقی سازمان نماید.
10- میزان ضمانت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب 7205114829853 نزد بانک قرض الحسنه مهر شعبه سید مظفر (ع) بندر عباس برابر جدول اعلامی ذیل.
11- سایر شرایط و الزامات.
1- مکان و ساعت بازدید اتوبوس ها : از تاریخ انتشار این آگهی تا روز یکشنبه مورخ 97.2.16 متقاضیان می توانند در ساعات اداری به آدرس: کرمان - جاده کرمان به طرف کیلومتر 3 بعد از پمپ بنزین - کوچه دوم - پارکینگ وسایل نقلیه دیزلی
2- کلیه هزینه ها اعم از انتشار آگهی مزایده، حمل و نقل، کارشناسی، عوارض، مالیات مربوط به نقل و انتقال سند مالکیت، مالیات بر ارزش افزوده و فک پلاک به عهده برنده مزایده است. که مکلف است قبل از خروج اتوبوس نسبت به پرداخت آنها اقدام نماید.
3- ملاک انتخاب برنده بالاترین قیمت پیشنهادی است.
4- پیشنهادات باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم سازمان گردد. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
5- برنده یا برندگان مزایده موظف هستند حداکثر ظرف 48 ساعت پس از اعلام برنده، نسبت به واریز بهای خودور و انتقال آن از توقفگاه اقدام نمایند. در غیر این صورت سپرده آنان مسترد نخواهد شد و با صلاحدید کمیسیون نفرات بعدی به عنوان برنده مزایده اعلام خواهند شد. در صورت انصراف نفرات دوم و سوم سپرده آنان نیز مسترد نمی گردد.
6- این آگهی برابر آئین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به استانها صرفا در یک نوبت منتشر می گردد.
8- حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات بانظر کمیسیون مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مزایده گران مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود.
9- سازمان در رد، یا قبول پیشنهادات مختار است.
10- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط مزایده مندرج است متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی،امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تحویل نماید.

ردیف کد اتوبوس نوع اتوبوس سال ساخت مبلغ پایه (ریال) ضمانت شرکت در مزایده
(ریال)
 1 301 بنز 457  84 480.000.000 24.000.000
2 242 بنز 457  85 520.000.000 26.000.000
3 262 بنز 457   85 390.000.000 19.500.000
4 259 بنز 457  85 500.000.000 25.000.000
5 257 بنز 457  85 510.000.000 25.500.000
6 249 بنز 457  85 530.000.000 26.500.000
7 076 بنز 457  85 490.000.000 24.500.000
8 0103 بنز 457  86 390.000.000 19.500.000

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی