مزایده 10 دستگاه خودرو فرسوده(وانت نیسان، پژو 405، آذرخش، وانت مزدا، آمیکو) - آگهی 8889

منقضی شده
شرح آگهی :

باستناد بند 5 صورتجلسه 88 مورخه 97.1.18 شورای اسلامی محترم شهرداری مرند در نظر دارد تعداد ده دستگاه خودرو از خودروهای فرسوده را از طریق مزایده عمومی بشرح جدول زیر به قیمت کارشناسی به فروش برساند.

ردیف نوع خودرو  مدل خودرو  شماره انتظامی  قیمت کارشناسی 
ریال 
 1  وانت نیسان  64  584/25 ج 45  20.000.000
 2  پژو 405  82  744/25 ج 69  35.000.000
 3  آمیکو 4/5   87  823/25ج 32  95.000.000
 4  آمیکو  87  821/25 ج 32  125.000.000
 5  آذرخش   81  473/15 ع 75  115.000.000
 6   آذرخش   82  463/15 ع 75  115.000.000
 7   آذرخش   81  492/15 ع 75  120.000.000
 8  وانت مزدا  69  533/25 ج 46  68.000.000
 9   آذرخش   82  882/15 ع 75  110.000.000
 10   آذرخش   81  472/15 ع 75  110.000.000

شرایط مزایده 
1- کلیه شرکت کنندگان مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید عینی از خودروهای فرسوده به واحد پارک موتوری شهرداری مرند واقع در خیابان جلفا نرسیده به پل مراجعه و اسناد مزایده را اخذ نمایند. 
2- شرکت کنندگان بایستی پنج درصد 5 درصد قیمت پایه را بصورت نقدی بحساب شماره 1004444 شهرداری نزد بانک شهر شعبه مرند واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر بعنوان سپرده شرکت در مزایده ارایه نمایند 
3- شرکت کنندگان می توانند پیشنهادات خود را در پاکت سربسته تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه 97.2.15 به دبیرخانه شهرداری ارایه و رسید اخذ نمایند.
4- پیشنهادات واصله در ساعت 11 روز یکشنبه مورخه 97.2.16 با حضور کلیه اعضای کمیسیون عالی معاملاتی در محل شهرداری باز و قرائت خواهد شد.
5- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
6- کلیه هزینه های آگهی و نقل و انتقال اسناد مربوط به معامله بعهده برنده مزایده خواهد بود.
7- برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به معامله نشوند سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
حسین کاوه - شهردار مرند

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی