مزایده ماشین آلات اسقاطی و مستعمل - آگهی 8887

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
گروه لبنیات چوپان در نظر دارد اموال و ماشین آلات اسقاطی و مستعمل خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت بازید از ماشین آلات و دریافت اسناد و شرایط مزایده از تاریخ 97.02.08 لغایت 97.02.11 از ساعت 9 الی 16 به نشانی کیلومتر 55 جاده خاوران - بعد از پلیس راه شریف آباد - شهرک صنعتی پایتخت - بلوار صنوبر - خیابان نسترن 8 - کارخانه لبن دشت - امور اداری کارخانه مراجعه فرمایند.
1. حداکثر مهلت جهت ارائه پیشنهاد در قالب 2 پاکت (1. پیشنهاد قیمت 2. فیش واریزی) تا پایان وقت اداری 97.02.18 به واحد بازرگانی دفتر مرکزی می باشد.
2. تضمین شرکت در مزایده مبلغ 250.000.000 ریال عنوان سپرده شرکت در مزایده می بایست به حساب شماره 149346365 بانک ملت هروی به نام شرکت لبن دشت واریز و فیش واریز همزمان با تحویل اسناد مزایده ارائه گردد.
3. پیشنهادهای مشروط یا فاقد تضمین مردود خواهد شد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی