مزایده آهن آلات، لاستیک ماشین، انواع میز و صندلی چوبی و فلزی و ... - آگهی 8884

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده شماره 4-97-54 - نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام اسقاطی با استناد به قوانین و مجوزهای واصله به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید:
1- شرح مختصر موضوع مزایده : فروش اقلام اسقاطی (شامل آهن آلات، لاستیک ماشین آلات سبک و سنگین، انواع میز و صندلی چوبی و فلزی، دستگاه کپی، فکس، درب و پنجره آلومینیومی و ... مطابق اسناد مزایده)
2-  مدت اجرا: مدت زمان انجام کار 1 ماه می باشد.
3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 33.687.500 ریال (پنج درصد مبلغ کارشناسی).
4- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 97.02.09 ساعت 12 روز سه شنبه جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند.(لازم است شرکت کنندگان در صورت عم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.)
5- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده : متقاضیان حداکثر تا تاریخ 97.02.19 ساعت 14:00 روز شنبه جهت ارائه پیشنهادات به نشانی سامانه تعدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند.
ارائه و دریافت اسناد فقط از طریق سامانه مذکور صورت می گیرد و به هیچ عنوان اسناد خارج از این سامانه ارائه و دریافت نخواهد شد.
اشخاصی که پیرو آگهی قبلی اسناد را از طریق دیگری دریافت نموده اند. می بایست مجددا از طریق سامانه ی مذکور نسبت به این امر اقدام نمایند.
جلسه بازگشایی پاکت ها ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97.02.20 در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار خواهد شد.
- اطلاعات تکمیلی در اسناد می باشد.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 
آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): www.setadiran.ir
نوبت اول : 97.02.02 نوبت دوم 97.02.04
اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی