مزایده 1000 تن آهن آلات ضایعاتی - آگهی 8879

منقضی شده
شرح آگهی :

1-6-909-039
97/007
شرکت کشت و صنعت کارون در نظردارد مقدار 1000 تن آهن آلات مختلف ضایعاتی را ازطریق مزایده عمومی و براساس شرایط مندرج در استعلام بهای مربوطه به خریداران واجد شرایط به فروش برساند متقاضیان شرکت در مزایده می توانند همه روزه از تاریخ درج آگهی تا 97.02.17 در ساعات اداری جهت بازدید و خرید اوراق مزایده به آدرس زیر مراجعه نمایند. جلسه بازگشایی در ساعت 14:30 روز مذکور با حضور اعضا کمیسیون معاملات برگزار خواهد شد.
حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکتهای استعلام بها اختیار است.
شرکت کشت و صنعت کارون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای رسیده مختار است.
ارائه چک تضمین یا ضمانت نامه بانکی معادل 200.000.000 ریال جهت شرکت در مزایده الزامی است.
شرکت کشت و صنعت کارون مجاز است مقدار موضوع استعلام بها را 25% کاهش و یا افزایش دهد.
آدرس: شوشتر - کیلومتر 17 جاده اختصاصی کشت و صنعت کارون - ساختمان بازرگانی - اتاق 6 - دایره فروش تلفن 2-06136222071 داخلی 2336 
 شرکت کشت و صنعت کارون

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی