مزایده 15 دستگاه اتوبوس شهاب و یک دستگاه پژو 405 - آگهی 8814

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده
سازمان اتوبوسرانی ایرانشهر و حومه در نظر دارد تعداد 15 دستگاه اتوبوس شهاب خود را بر اساس بند سه، اولین صورتجلسه شورای سازمان اتوبوسرانی ایرانشهر و حومه به شماره 2 مورخ 96.4.31 و بند 6 پانزدهمین صورتجلسه شواری اسلامی شهر ایرانشهر به شماره 501/5/1012 مورخ 96.11.10. یک دستگاه پژو 405 بر اساس بند 4 اولین صورتجلسه شورای اسلامی به شماره 2 مورخ 96.4.31 به بخش خصوصی (غیردولتی) - (حقوقی و حقیقی) واجد شرایط واگذاری نماید. داوطلبان می توانند حداکثر تا 10 روز پس از نشر این آگهی و ارائه اعلامیه واریزی به مبلغ 500000 ریال به حساب 107354549001 نزد بانک ملی شعبه مرکزی ایرانشهر نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
سازمان اتوبوسرانی ایرانشهر و حومه در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد. 
هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول و دوم و سوم سپرده آنها به نفع سازمان اتوبوس رانی ایرانشهر به ترتیب ضبط خواهد شد.
به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
در شرایط پیشنهاد قیمت یکسان اولویت واگذاری با افراد ذیل خواهد بود :
الف - خانواده معظم شهدا - جانبازان - آزادگان و ایثارگرانی که دارای معرفی نامه کتبی باشد.
ب - در واگذاری به اشخاص حقوقی اولویت با بخش تعاونی خواهد بود.
ج - در واگذاری به اشخاص حقیقی اولویت با رانندگان خواهد بود.
سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس : ایرانشهر - خیابان طالقانی روبروی کلانتری 11 مراجعه و یا با شماره تلفن 05437226919 تماس حاصل نمایید. 
سازمان اتوبوسرانی ایرانشهر و حومه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی