مزایده 3000 تن لاستیک های مستعمل انواع خودرو - آگهی 8808

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به فروش لاستیک های مستعمل انواع خودرو که از سطح شهر جمع آوری و در محل کارخانه کمپوست دپو شده است اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی (97.02.03) حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14:15) روز شنبه مورخ 97.02.15 جهت دریاف اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان واقع در یزد، خیابان آیت اله کاشانی، کوچه دیهیمی، پلاک 10، سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد مراجعه نمایند.
موضوع مزایده: فروش لاستیک های مستعمل انواع خودرو
1- الف)  قیمت پایه لاستیک فرسوده انواع خودرو به صورت درهم هر کیلوگرم 510ریال
2- متوسط تناژ به طور تقریبی به صورت مجموع 3000تن میباشد.
3- متقاضیان میبایست نسبت به بازید و بررسی از وضعیت استقرار و میزان آنها اقدام نمایند. بدیهی است برنده مزایده می بایست راسا و با هزینه خود نسبت به جمع آری و حمل لاستیک ها اقدام نماید.
4- برنده مزایده موظف به انتقال و حمل لاستیک های فرسوده در اسرع وقت با هماهنگی ناظر از محل کارخانه کمپوست به هر جایگاه معرفی شده مورد تایید مراجع ذیصلاح می باشد.
5- متقاضیان میبایست مبلاغ 76.500.000 ریال (هفتاد و شش میلیون و پانصد هزار ریال) بابت سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی، اوراق مشارکت و یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 2023035777  بانک تجارت شعبه بولوار شهید مدرس اقدام نمایند.
6- برندگان اول و دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط میگردد.
7- مهلت تحویل مدارک: پایان وقت اداری روز یکشنبه 97.02.16
8- زمان برگزاری کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 روز دوشنبه 97.02.17
9- جزئیات بیشتر در اسناد مزایده ذکر شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 03536232334 و 09359492757 (میرحسینی) تماس حاصل فرمائید.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی