مزایده آهن آلات ضایعاتی - آگهی 8802

منقضی شده
شرح آگهی :

نام و نشانی مناقصه گزار - استان کهگیلویه و بویراحمد - شهرستان گچساران - بلوار ولیعصر عج - شهرداری دوگنبدان

موضوع شرح مناقصه  قیمت پایه اجاره ماهیانه تضمین مبلغ شرکت در مزایده
مزایده عمومی فروش آهن آلات ضایعاتی شهرداری
دوگنبدان به مقدار تقریبی 40 تن
12.500 واریز مبلغ 25.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی با وجه نقد
به شماره حساب 3100002051002

زمان دریافت اسناد مناقصه : 97.02.11 لغایت 97.02.18 بمدت 6 روز کاری
محل دریافت اسناد مزایده : امور مناقصات و قراردادهای شهرداری
زمان تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری :97.02.19 لغایت 97.02.30 بمدت 10 روز کاری
محل تحویل اسناد دبیرخانه شهرداری
زمان بازگشایی پاکات پیشنهادات روز دوشنبه 97.02.31 ساعت 10 صبح
سایر شرایط :
در صورتیکه برندگان اول ، دوم و سوم انصراف دهند و حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری بط خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 3100002039009 بنام شهرداری بابت خرید اسناد مزایده
آگهی نوبت اول 97.02.03
آگهی نوبت دوم 97.02.10
مسعود ظفری دوگنبدان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی