مزایده ضایعات محصولات پلیمری - آگهی 8794

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
شرکت توسعه انرژی پاد کیش (تاپکو) در نظر دارد به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جم محصولات پلیمری ضایعاتی آن مجتمع را با توجه به شرایط مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
شماره مزایده: 970201
دستگاه نظارت و برگزار کننده : شرکت توسعه انرژی پاد کیش (تاپکو) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جم
مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 5 درصد جمع کل قیمت یشنهادی برای هر ردیف
سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مندرج می باشد.
شرکت توسعه انرژی پادکیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
دریافت اسناد: جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن معرفی و نامه فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال (معادل صد هزار تومان) (غیرقابل استرداد) به شماره حساب 5192400945 بانک ملت به نام توسعه انرژی پاد کیش به نشانی مزایده گذار مراجعه نمایید.
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند تا ساعت 14روز پنجشنبه مورخ 97.02.06 به نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر- تقاطع شهید بهشتی- خیابان شهید عبادی- نبش خیابان ناهید - پلاک 7 جهت دریافت اسناد مزایده مراجعه نمایند.
اسناد مزایده بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و تا ساعت 16دوشنبه مورخ 97.02.10 به امور حقوقی و پیمانها تحویل گردد.
هزینه آگهی بر عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.
معاونت بازرگانی شرکت توسعه انرژی پادکیش (تاپکو)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی