مزایده قرقره کابل صنعتی - آگهی 87522

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 99/334 
الف - مزایده گزار : بانک ملت 
ب - موضوع مزایده : فروش یک عدد قرقره کابل صنعتی با 30 درصد زیر قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 8.568.000.000 ریال 
ج - تضامین لازم برای شرکت در مزایده: ضمانتنامه بدون قید و شرط بانکی غیر از بانک ملت به مبلغ 428.400.000 ریال یا فیش واریزی مبلغ فوق به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 13991750030334191 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت 
د - مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده : معرفی نامه و فیش واریز 500.000 ریال واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750030334201قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت 
ه - محل دریافت اسناد مزایده: تهران خیابان طالقانی مقابل ساختمان وزارت نفت - ساختمان شماره 380 طبقه ششم اداره معاملات و قراردادها 
جدول زمانی انجام مزایده 

اغاز توزیع اسناد مزایده ساعت 8 مورخ 99.9.3 
مهلت ارسال مدارک مزایده  تا ساعت 14 مورخ 99.9.17 
 تاریخ بازگشایی پاکات  راس ساعت 10:30 مورخ 99.9.18 

اداره کل تدارکات - اداره معاملات و قراردادها

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی