مزایده مینی لودر، کامیون کمپرسی، مینی بوس و یدک کمپرسی - آگهی 8737

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده حضوری (حراج)
نوبت اول 
شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5244/ 1/ 60 مورخه 96.11.7 شورای اسلامی شهر قرچک نسبت به فروش 5 دستگاه خودرو از قبیل مینی لودر، کامیون کمپرسی، مینی بوس و یدک کمپرسی با قیمت کارشناسی به صورت یکجا (فروش جمعی) از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 36151580-021 الی 4 تماس حاصل نمایند.
1. دستگاه مزایده گزار: شهرداری قرچک
2. سپرده شرکت در مزایده حضوری (حراج) به مبلغ 74.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شماره 0105978385003 نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری قرچک می باشد.
3. سپرده برنده حراج در صورت عدم واریز ثمن معامله (نقدا در زمان پیشنهاد قیمت) به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4. مهلت و مکان تحویل اسناد تجدید مزایده :حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 97.02.24 در امور قراردادهای شهرداری می باشد
5. زمان برگزاری مزایده حضوری (حراج) روز دوشنبه مورخ 97.02.24  راس ساعت 15 در محل سالن جلسات شهرداری می باشد.
6. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
7. هزینه های مالیات بر ارزش افزوده،  نقل و انتقال (محضری) و دولتی مانند مالیات و عوارض دفترخانه، تعویض پلاک و هزینه های انتقال سند کلا برعهده خریدار می باشد.
8. هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بر عهده برنده تجدید مزایده و سایر اطلاعات و جزییات در اسناد تجدید مزایده قید شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول 1397.02.02
تاریخ انتشار نوبت دوم 1397.02.09
محسن خرمی شریف - شهردار قرچک

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی