مزایده خط تله کابین - آگهی 87362

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
شرکت بام سبز لاهیجان (تله کابین احرار) به شماره ثبت 6727 مورخ 1380.08.21 در نظر دارد نسبت به فروش خط تله کابین خود از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی مطابق شرایط ذیل اقدام نماید. 
1. نحوه دریافت اطلاعات و اسناد لازم و ارائه پیشنهاد قیمت: مراجعه حضوری به دفتر شرکت به آدرس ذیل آگهی از تاریخ نشر آگهی و در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 13 ظهر 
بازدید از مجموعه تله کابین همه روزه با هماهنگی دفتر شرکت 
2- قیمت پایه 1.100.000.000.000 ریال (یکصد و ده میلیون تومان) و مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان می با یست بیش از مبلغ پایه باشد 
3. مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده : 10% مبلغ (پایه اعلامی) است که می بایست به شماره حساب 628433680 نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی لاهیجان بنام شرکت بام سبز لاهیجان واریز گردد 
اصل فیش واریزی همراه فرم شرکت  در مزایده در پاکت دربسته تحویل شرکت گردد 
4- آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت: مورخ 99.08.15 ساعت 12 بوده و بازگشایی پاکت ها در مورخ 99.08.19 راس ساعت 15 عصر در دفتر مرکزی شرکت بام سبز لاهیجان صورت پذیرفته و نتیجه آن متعاقبا به شرکت کنندگان اعلام می گردد 
5. شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد ایجاد هیچ گونه حقی برای شرکت کنندگان نموده و شرکت بام سبز لایهجان در چهارچوب ضوابط مقرر در این دستورالعمل و با عنایت به صرفه و صلاح شرکت، در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار می باشد 
6. کل هزینه های شرکت در مزایده شامل هزینه های دستمزد کارشناسی، آگهی و سایر موارد مرتبط به تشریفات مزایده برعهده برنده مزایده می باشد 
7. آدرس شرکت: گیلان، رشت، چهارراه  تختی (سرخبنده) کوچه قربانی بن بست شادمان پلاک 10 و شماره تماس زیر می باشد 
01333253715 و 01333253716

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی