مزایده خودرتویوتاوانت دوکابین - آگهی 87226

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 3360   نام دستگاه مزایده گزار استانداری اصفهان
شماره مزایده 1199003360000023   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 1      
عنوان مزایده فروش خودرتویوتاوانت دوکابین به شماره انتظامی 19الف671-13

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1399/08/01 ساعت 10:00 تا تاریخ 1399/08/11 ساعت 17:00
مهلت بازدید از 1399/08/03 تا تاریخ 1399/08/08 روزانه از ساعت 10:00 تا ساعت 13:00
توضیحات حضورمزایده گردرجلسه بازگشایی بلامانع است .
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1399/08/01 ساعت 11:00 تا تاریخ 1399/08/11 ساعت 17:00
زمان بازگشایی تاریخ 1399/08/12 ساعت 10:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1399/08/13 ساعت 10:00

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 5 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 5 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 5 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 4 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 5 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1399/08/11 تا ساعت 10:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده --
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-4061011307670021- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز ودیعه 991105061261140019169690000000
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-4161011352660165- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-4001000901009119- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز وجه مزایده 385011061210203990000000000000
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-4161011340660178- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی