مزایده کاغذ باطله - آگهی 8720

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شماره پارتی: 110971009000003
قیمت پایه ارزش ریالی 4.600.000 
تاریخ انتشار از 97.2.1 ساعت 8 لغایت 97.2.18 ساعت 16
مهلت ارسال پیشنهاد: از 97.2.1 ساعت 8.30 لغایت 97.2.18 ساعت 16
سایت ستاد WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی