مزایده سه حلقه پلی اتیلن فشار قوی - آگهی 87000

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910461922800100
تاریخ صدور:1399/07/30
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تنکابن
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده

در پرونده کلاسه 9900006 اجرا محکوم علیه شرکت نو اندیشان شمال- هایپر سنتر خزر محکوم به پرداخت مبلغ 89378180 ریال محکوم به درحق حمید یوسفی اطاقور و نیز مبلغ 1000000ریال نیم عشر دولتی ، با توجه به توقیف سه حلقه پلی اتیلن فشار قوی ساخت شرکت آبراه سازان بهشهر barPE880 -10 هر کدام به طول 50 متر مربع که ارزش هر متر طول معادل 550000ریال و جمعا به مبلغ هشتاد دو میلیون و پانصد هزار ریال برآورد  شده است . در اجرای مواد 51 و 137 قانون اجرای دادگستری به روز چهارشنبه  مورخه  1399/08/22 از ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای دادگستری از طریق مزایده  به فروش می رسد ، مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به خریدار یا خریدارانی که به بالاترین قیمت خریدار باشند فروخته خواهد شد ، ده درصد بهای مال مورد مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و به مابقی آن یکماه فرصت داده خواهد شد طالبین می توانند تا 5 روز قبل از زمان مزایده از مال مورد مزایده واقع در تنکابن -شیرود مجموعه هایپر سنتر بازدید و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به اجرای دادگستری مراجعه و در صورت تمایل نسبت به خرید آن اقدام نمایند

دادورز اجرای دادگستری شهرستان تنکابن - رحیمی بیجارگاه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی