مزایده دستگاه نیسان پیکاپ - آگهی 86964

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 203   نام دستگاه مزایده گزار استانداری
شماره مزایده 1199000203000008   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 35231      
عنوان مزایده فروش یک دستگاه نیسان پیکاپ به صورت مزایده و با قابلیت شماره گذاری

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1399/08/05 ساعت 09:00 تا تاریخ 1399/08/15 ساعت 13:00
مهلت بازدید از 1399/08/05 تا تاریخ 1399/08/14 روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت 13:30
توضیحات  
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1399/08/13 ساعت 08:00 تا تاریخ 1399/08/15 ساعت 13:00
زمان بازگشایی تاریخ 1399/08/17 ساعت 11:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1399/08/18 ساعت 10:00

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 7 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1399/08/14 تا ساعت 13:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده --
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-4166011352735087- بانک ملی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-4166011352735087- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-4001000901009119- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز وجه مزایده 398011066210203990000000000000
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-2170094924000- بانک ملی ایران شعبه مرکزیورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی