مزایده ماشین آلات وتجهیزات سنگ شکن - آگهی 86431

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 0   نام دستگاه مزایده گزار شهرداری بندر ترکمن
شماره مزایده 1199005131000001   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 7072      
عنوان مزایده ماشین آلات وتجهیزات سنگ شکن

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1399/07/29 ساعت 17:00 تا تاریخ 1399/08/17 ساعت 14:00
مهلت بازدید از 1399/08/01 تا تاریخ 1399/08/17 روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت 14:00
توضیحات با هماهنگی نگهبان کارخانه بازدید صورت گیرد
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1399/07/29 ساعت 20:00 تا تاریخ 1399/08/17 ساعت 14:00
زمان بازگشایی تاریخ 1399/08/18 ساعت 13:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1399/08/19 ساعت 13:00

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 7 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 7 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 30 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 30 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 30 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1399/08/10 تا ساعت 19:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده --
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-0107740262002- بانک ملی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-0107740262002- بانک ملی ایران شعبه مرکزی
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-0107740262002- بانک ملی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز وجه مزایده  
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-0107740262002- بانک ملی ایران شعبه مرکزیورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی