مزایده 45 تریلی پوکه معدن،دستگاه  سرند ،دیزل ژنراتور  و.... - آگهی 86170

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910464137500102
تاریخ صدور:1399/07/27
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بستان آباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت  اول)

برابر پرونده کلاسه 9900290،9900289،9900288 ج م اجرائی مسعود محمد  حسینی که به پرداخت  203/459/666  ریال و 2/319/819/825ریال ازبابت اصل خواسته و خسارات دادرسی ومبلغ 18/000/000ریال در حق محکوم له امیر ترکاشوند  ومبلغ  15/122/983 ریال  و115/990/741 ریال و مبلغ 71/272/228ریال ازبابت نیم عشر اجرائی محکوم  گردیده که به لحاظ امتناع محکوم له از پرداخت محکوم به مقدار  45 تریلی  پوکه متعلق به  پوکه معدن اغور آباد وتعدادی دستگاه سرند چهار وسه  طبقه  نوار نقاله 16 متری  و12 متری و14 متری ، دیزل ژنراتور  با مشخصات زیر جهت فروش توقیف گردیده است.

1- تعداد 45 تریلی پوکه معدن که تعداد دو تریلی  نخودی  3 تریلی  بادامی  و40 تریلی  مخلوط  می باشد وارزش  هر متر مکعب از  پوکه  مورد مزایده  به قیمت  335/000ریال  میباشد

2-  یک دستگاه  سرند  چهار  طبقه ایرانی نوع گریزلی  با مشخصات فنی  دارای سه عدد  سپراتور  وسه ردیف  توری  سرند  ( یک طبقه فاقد توری می باشد) با الکترموتور  چینی  به قدرت  15kw کاملاً سالم به رنگ سبز  قیمت  1/200/000/000ریال

3-  یک دستگاه  سرند  سه طبقه ایرانی نوع گریزلی  با مشخصات فنی  دارای دو عدد  سپراتور  ویک ردیف  توری  سرند  ( دو طبقه فاقد توری می باشد) با الکترموتور  چینی  به قدرت  15kw کاملاً سالم به رنگ زرد  قیمت  800/000/000ریال

4- نوار نقاله 12 متری با عرض 60 سانتی متر با شاسی اصلی  از تیرآهن  با الکترموتور  چینی  به قدرت  7kw گیربکس دو عدد پایه نگهدارنده  کاملاً سالم  قیمت  150/000/000ریال

5- نوار نقاله 14 متری با عرض 80سانتی متر با شاسی اصلی  از تیرآهن  با الکترموتور  چینی  به قدرت  7kw گیربکس  سالم  قیمت  175/000/000ریال

6-  سه دستگاه نوار نقاله 16 متری با عرض 60 سانتی متر با شاسی اصلی  از تیرآهن  دو دستگاه با الکترموتور  چینی  به قدرت  7kw گیربکس  یک دستگاه با الکتروموتور  چینی به قدرت kw5 هردستگاه داریای دو عدد پایه نگهدارنده  کاملاً سالم  قیمت  600/000/000ریال

7- دیزۀ ژنراتور  با ژنراتور  ساخت کشور چین  به مارک linz با موتور احتراقی  شش سیلندر  خطی  توبو شارژدار به مارک  درمن دیزل  مدل  let6 به همراه  دو عدد باطری V12 استارت    با تابلو برق  مربوطه  وسالم قیمت  800/000/000ریالٍ

برابر نظر کارشناسی ارزش مجموع  دستگاه آلات مارالذکر  به مبلغ 3/725/000/000ریال ارزیابی مبلغ هر متر مکعب پوکه به ارزش 335/000ریال  اعلام می گردد. وپس از طی مراحل قانونی مورد مزایده در تاریخ 99/8/21روز چهارشنبه ساعت 11 از طریق مزایده  واقع در دادگستری شهرستان بستان آباد طبقه دوم واحد اجرای احکام مدنی به فروش خواهد رسید و مورد مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و ده درصد مورد مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و به مابقی  حداکثر یک ماه فرصت داده  می شود که برنده مزایده الباقی را به حساب سپرده دادگستری بستان آباد تودیع نماید و در صورتیکه برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده درصد واریزی پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

* طالبین می توانند پنج روز قبل ازمزایده از اموال فوق الذکر با هماهنگی این واحد بازدید نمایند*

رئیس واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بستان آباد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی