مزایده یکدستگاه رنده صنعتی پنیر پیتزا - آگهی 86166

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910464427900032
تاریخ صدور:1399/07/27
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پیرانشهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
* آگهی مزایده *
محکوم له : مصطفی چوکل زاده  ، محکوم علیه: مدیر بایزیدی
محکوم به: پرداخت مبلغ 30000000 تومان بعنوان اصل خواسته و پرداخت 889000 تومان بعنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله  به میزان 1340000 تومان در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 1611450 تومان بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت
مورد مزایده:
فروش یکدستگاه رنده صنعتی پنیر پیتزا ، به ظرفیت 1TON/H ساخت شرکت رهنام صنعت ایران ، دارای بدنه استیل  ، دارای الکترو موتور 5/5 با درایو تله مکانیک ، دارای تجهیزات برقی داخل کابین دستگاه ، دارای سیستم بنوماتیک تغذیه محصول می باشد که به مبلغ 400000000 ریال(معادل 40میلیون تومان) از طریق مزایده به فروش خواهد رسید و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده اعلام ودر راستای ماده 129 از قانون اجرای احکام مدنی ده درصد از قیمت کل ملک بعنوان سپرده اخذ و سپرده بقیه شرکت کنندگان عودت داده خواهد شد. شرایط مزایده: 1-شرکت کنندگان باید قبل از انجام مزایده10درصد از مبلغ کارشناسی شده را به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290195002 نزد شعبه بانک ملی واریز و فیش واریزی را به شعبه اجرای احکام مدنی تحویل و سپس حق شرکت در مزایده را خواهند داشت. 2- موعد انجام مزایده تاریخ 1398/8/14 راس ساعت 10 صبح در اتاق اجرای احکام مدنی با حضور نماینده دادستان محترم و متقاضیان خرید برگزار می گردد. 3-کلیه هزینه های انتقال بعهده برنده مزایده خواهد بود. *** طالبین خرید می توانند جهت مزید اطلاعات به واحد اجرای احکام مدنی مراجعه و یا به شماره تلفن 04444221217 تماس حاصل فرمایند.
دادورز اجرای احکام شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پیرانشهر - عباس قادری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی