مزایده 68 قلم شامل انواع آهن آلات، لوازم اداری وتجهیزات خارج ازرده و اسقاط - آگهی 85659

منقضی شده
شرح آگهی :

 

کد مزایده گزار 1022   نام دستگاه مزایده گزار شرکت ارتباطات زیرساخت
شماره مزایده 1199001022000004   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 99/04      
عنوان مزایده فروش 68 قلم شامل انواع آهن آلات، لوازم اداری وتجهیزات خارج ازرده و اسقاط موجود در مجتمع انبار8خلیجاطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1399/07/22 ساعت 08:00 تا تاریخ 1399/08/10 ساعت 14:00
مهلت بازدید از 1399/07/23 تا تاریخ 1399/08/03 روزانه از ساعت 08:30 تا ساعت 14:30
توضیحات پس ازدریافت اسنادمزایده ازطریق سامانه فوق با دردست داشتن رسیدپرداخت هزینه شرکت درمزایده درسامانه ، به آدرس: تهران،خیابان دکترشریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت،طبقه همکف،واحدپاسخگوی،اطاق فروش اسنادکمیسیون معاملات، مراجعه تانسبت به صدورمجوز تردد درانبارهااقدام گردد.
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1399/07/22 ساعت 08:30 تا تاریخ 1399/08/10 ساعت 14:00
زمان بازگشایی تاریخ 1399/08/11 ساعت 10:30
زمان اعلام برنده تاریخ 1399/08/11 ساعت 12:00

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 7 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 7 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 14 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0.3 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 14 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1399/07/30 تا ساعت 19:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده درآمدی-4001048304023369- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده 238048399130101002020002199072
شماره حساب واریز ودیعه --
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه --
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-4001048304023369- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز وجه مزایده  
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-2174839004000- بانک ملی ایران شعبه مخابرات

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی