مزایده انواع سیم مسی اسقاط - آگهی 85616

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 1252   نام دستگاه مزایده گزار شرکت توزیع نیروی برق
شماره مزایده 1199001252000010   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 99-2      
عنوان مزایده انواع سیم مسی اسقاط

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1399/07/22 ساعت 10:00 تا تاریخ 1399/08/10 ساعت 19:00
مهلت بازدید از 1399/07/22 تا تاریخ 1399/08/10 روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت 13:00
توضیحات امکان بازدید صرفآ در ساعات اداری و فقط با ارائه رسید دریافت اسناد از سامانه ستادیران و دریافت نامه بازدید میسر می باشد
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1399/07/30 ساعت 08:00 تا تاریخ 1399/08/10 ساعت 19:00
زمان بازگشایی تاریخ 1399/08/11 ساعت 10:00
زمان اعلام برنده تاریخ 1399/08/12 ساعت 10:00

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 4 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1399/07/29 تا ساعت 19:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده درآمدی-0101913196008- بانک صادرات ایران شعبه شعبه 1534 یاسوج
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-0101913196008- بانک صادرات ایران شعبه شعبه 1534 یاسوج
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-0101913196008- بانک صادرات ایران شعبه شعبه 1534 یاسوج
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-0101913196008- بانک صادرات ایران شعبه شعبه 1534 یاسوج
شناسه واریز وجه مزایده  
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-0101913196008- بانک صادرات ایران شعبه شعبه 1534 یاسوج

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی