مزایده یک دستگاه اتاق کامیون حمل زباله - آگهی 85478

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
نوبت دوم 
شهرداری نرجه در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 27 مورخ 99.6.20 شورای اسلامی شهر نسبت به فروش یک دستگاه اتاق کامیون حمل زباله براساس قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به متقاضیان واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر پس از انتشار آگهی نوبت دوم به شهرداری مراجعه و حداکثر ظرف مدت 10 روز پیشنهادات خود را ارایه نمایند.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد. 
- هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
- چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
گودرز رحمانی - شهردار نرجه 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی