مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو - آگهی 85345

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم 1099003070000002
دیوان محاسبات استان خوزستان در نظر دارد تعداد 2 دستگاه خودرو با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات دولت ( ستاد ایران  ) با شماره مزایده1099003070000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت ساعت 8 مورخ 99.7.20
تاریخ بازدید از تاریخ 99.7.27 لغایت 99.7.30 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ساعت 14 مورخ 99.8.11 
مکان بازدید به نشانی اهواز - امانیه - انتهای بلوار مدرس - اداره کل دیوان محاسبات استان خوزستان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی