مزایده تعداد سه دستگاه خودرو - آگهی 85212

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 1099003070000002 
دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی در نظر دارد تعداد سه دستگاه خودرو با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات دولت با شماره مزایده 1099003070000002 به صورت الکترونیکی به فروش رساند
زمان انتشار در سایت : ساعت 8 مورخ 99.7.20
تاریخ بازدید : از 99.7.27 لغایت 99.7.30
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 14 مورخ 99.8.11
مکان بازدید : بیرجند - سایت اداری - اداره کل دیوان محاسبات خراسان جنوبی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ددولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل خودرو در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از خودرو موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 41934-021
دفتر خدمات ستاد در استان خراسان جنوبی : 32221220-056
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت ستاد ایران در بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی